Prace alpinistyczne - kompleksowe usługi w zakresie prac wysokościowych

W obszarach niedostępnych dla konwencjonalnego sprzętu, takiego jak wysięgniki, platformy czy dźwigi, specjalistyczne ekipy, przeszkolone do pracy na dużych wysokościach, zajmują się obsługą konstrukcji antenowych. Oprócz standardowych uprawnień do prac na wysokościach przekraczających 1 metr (zgodnie z polskim prawem BHP), niezbędna jest specjalistyczna wiedza umożliwiająca skuteczny montaż i serwis urządzeń teletechnicznych.

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie montażu, konserwacji oraz prac pomiarowych związanych z regularnym badaniem wytrzymałości mechanicznej masztów i instalacji antenowych. Po każdym zrealizowanym zadaniu dostarczamy odpowiednią dokumentację, spełniającą wymagania służb Nadzoru Budowlanego i Urzędu Telekomunikacji.

Oferujemy między innymi:

 • Transport urządzeń pod wskazany adres.
 • Montaż anten i okablowania stacji bazowych.
 • Zagęszczenie terenu po likwidacji wież.
 • Montaż wsporników, tras, koryt kablowych wraz z instalacją odgromową.
 • Magazynowanie.
 • Utylizacja odpadu zgodna z przepisami.
 • Hydrodynamiczne nakładanie powłok malarskich.
 • Budowa i remonty pomieszczeń technicznych.
 • Rozbiórki i likwidacje stacji bazowych.
 • Montaż konstrukcji wsporczych (maszty, adaptery, ramy, wieże).
 • Transport pionowy.
 • Fundamenty pod kontenery.

prace na wysokości - alpinistyka